SẢN PHẨM VAY

  1. Vay Theo Lương
  2. Vay theo Hóa Đơn Điện Nước – Cap – Internet
  3. Vay Theo Hợp Đồng Tín Dụng Khác
  4. Vay theo Hợp Đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ
Vay Tín Chấp Theo Lương là chương trình hỗ trợ vay cho tất cả khách hàng là công nhân viên đi làm hưởng lương có Bảo Hiểm Y Tế hoặc bảo hiểm xã hội.

Vay Theo Hợp Đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ Khi Bạn Hoặc Hôn Phối Của Bạn Có Đứng Tên Hợp Đồng Bảo Hiểm Nhân Thọ Đã Duy Trì Được Trên 6 Tháng
Vay Tín Chấp Theo Hợp Đồng Tín Dụng củ là hình thức cho vay dựa theo hợp đồng tín dụng mà Khách Hàng đã và đang vay ở tổ chức tín dụng hay ngân hàng khác

Vay Tín Chấp Theo Hóa Đơn là một sản phẩm dành cho Khách Hàng không chứng minh được thu nhập hàng tháng qua bảng lương. Chỉ cần Khách Hàng hoặc Người Hôn Phối có đứng tên Hóa Đơn Điện hoặc Nước hay Internet/Cáp, Thuê Bao Điện Thoại Trả Sau

https://www.24h.com.vn/https://tpb.vn/https://vnexpress.net/

0812449369

Contact Me on Zalo